+5 từ tiếng Punjabi mỗi ngày

Từ tiếng Punjabi với bản dịch mỗi ngày. Bổ sung từ vựng và học tiếng Punjabi bằng cách ghi nhớ các từ và cụm từ ngẫu nhiên, nhưng thú vị và hàng ngày bằng ngôn ngữ Punjabi. Cố gắng ghi nhớ tất cả chúng! Và ngày mai đến cho những cái mới.

 • Khói ਧੂੰਆਂ

  dhuna

 • Thác nước ਝਰਨਾ

  jharna

 • Dùng ਵਰਤੋਂ

  varton

 • Hoàng hôn ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

  suraj dubbana

 • Ăn ਖਾਓ

  khao