+5 từ tiếng Catalan mỗi ngày

Các từ trong tiếng Catalan với bản dịch và cách phát âm mỗi ngày. Bổ sung vốn từ vựng và nghiên cứu ngôn ngữ Catalan bằng cách ghi nhớ các từ và cụm từ ngẫu nhiên, nhưng thú vị và hàng ngày bằng tiếng Catalan. Cố gắng ghi nhớ tất cả chúng! Và ngày mai đến cho những cái mới.

Sắc Esmolat
Mật ong Mel
Bạn Camarada
Bánh mì Sandvitx
Thù Retribució