+5 Mga salitang Tsino araw-araw

Mga salitang Tsino na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Tsino sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Tsino. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Uri ng
lèi
Niyebeng
xuě
Dito 在这里
zài zhè lǐ
Sundalo 士兵
shì bīng
Salamin 镜子
jìng zi