+5 Mga salitang Tsino araw-araw

Mga salitang Tsino na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Tsino sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Tsino. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Pumutok

  chuī

 • Buksan 打开

  dǎ kāi

 • Eroplano 飞机

  fēi jī

 • Dragon

  lóng

 • Mahalaga 重要地

  zhòng yào dì