+5 mga salitang Vietnamese araw-araw

Mga salitang Vietnamese na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Pagpapalawak ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Vietnamese sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Vietnamese. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Bola Bóng
Talon Thác nước
Sumbrero
Sa pagitan ng Giữa
Owl