+5 Mga salitang Urdu araw-araw

Mga salitang Urdu na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Pagpapalawak ng bokabularyo at pag-aaral ng Urdu sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Urdu. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Labanan labanan لڑنا
larna
Mahaba لمبا
lamba
Masama بد
bad
Button بٹن
button
Buhangin buhangin ریت
rit