+5 mga salita sa Ukrainian araw-araw

Ang mga salita sa Ukrainian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Ukrainian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng sapalaran, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Ukrainian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Gantimpala Нагорода
nagoroda
Tinig Голос
golos
Ilog Ріка
rick
Kaagad Відразу
vidraso
Kape Кава
cava