+5 mga salita sa Ukrainian araw-araw

Ang mga salita sa Ukrainian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Ukrainian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng sapalaran, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Ukrainian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Matalino Розумний

  rosumnius

 • Hayop Тварина

  tvarina

 • Malinaw naman Очевидно

  ochevidno

 • Tubig Вода

  voda

 • Disyerto Пустеля

  pustelya