+5 Mga salitang Turkish araw-araw

Mga salitang Turkish na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Turkish sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Turkish. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Paglalakbay Seyahat

  • Owl Baykuş

  • Maliwanag Aydınlık

  • Baliw baliw Deli

  • Kompiyu Bilgisayar