+5 Mga salitang Thai araw-araw

Mga salitang Thai na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Thai sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Thai. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Matamis หวาน

  wan

 • Teknolohiya เทคโนโลยี

  theknoloyi

 • Huling สุดท้าย

  sutthai

 • Halaman ปลูก

  pluk

 • Lugar ที่

  thi