+5 Mga salitang Slovak araw-araw

Mga salita sa Slovak na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Slovak sa pamamagitan ng pagsasaulo ng sapalaran, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Slovak. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Soro Líška

  • Itim Čierny

  • Buwan Mesiac

  • Bisikleta Bicykel

  • Higit pa Viacej