+5 Mga salitang Slovak araw-araw

Mga salita sa Slovak na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Slovak sa pamamagitan ng pagsasaulo ng sapalaran, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Slovak. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Taglamig Zima
Paglubog ng araw Súmrak
Ilog Rieka
Doktor Lekár
Trabaho Práca