+5 mga salita sa Romanian araw-araw

Mga salitang Romaniano na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Romanian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Romanian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Silangan Est
Pinakamahusay na Cel mai bun
Aso Câine
Pamilya Familie
Kalikasan Natură