+5 Mga salitang Portuges araw-araw

Mga salitang Portuges na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Palawakin ang iyong bokabularyo at alamin ang Portuges sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Portuges. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Akda Casamento

  • Kalusugan Saúde

  • Kalungkutan Tristeza

  • Sandwich Sanduíche

  • Talon Cachoeira