+5 mga salita sa Polish araw-araw

Mga salita sa Polish na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Replenishment ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Polish sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Polish. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Mahalaga Ważniejsze

  • Pagsabog Wybuch

  • Stink Cuchnąć

  • Komposisyon Kompozycja

  • Gastos Koszt