+5 Mga salitang Punjabi araw-araw

Mga salitang Punjabi na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Punjabi sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Punjabi. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Ulan ਬਾਰਸ਼

  barsh

 • Lugar ਸਥਾਨ

  sthan

 • Alon ਲਹਿਰ

  lahir

 • Gulay ਸਬਜ਼ੀਆਂ

  subsies

 • Dugo ਖੂਨ

  khoon