+5 Mga salitang Punjabi araw-araw

Mga salitang Punjabi na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Punjabi sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Punjabi. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Dapat ਲਾਜ਼ਮੀ
lazmi
Mapa ਨਕਸ਼ਾ
naksha
Ispya ਜਾਸੂਸ
jasus
Bakasyon ਛੁੱਟੀਆਂ
chhuttian
Akda ਵਿਆਹ
viah