+5 Mga salitang Norwegian araw-araw

Mga salitang Norwegian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Palawakin ang iyong bokabularyo at alamin ang wikang Norwegian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Norwegian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Lumangoy Svømme

  • Pagtulog Sove

  • Laki Størrelse

  • Mas mababa Mindre

  • Daliri Finger