+5 Mga salitang Norwegian araw-araw

Mga salitang Norwegian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Palawakin ang iyong bokabularyo at alamin ang wikang Norwegian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Norwegian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Sunog Ild
Bola Ball
Ang pera Pengene
Asul na asul Blå
Trabaho Arbeid