+5 Mga salitang Nepali araw-araw

Mga salitang Nepali na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Nepali sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Nepali. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Hamog कुइरो

  • Pagkanta गाउनुहोस्

  • Pelikula फिल्म

  • Kutsilyo चक्कु

  • Gumuhit रेखाङ्कन गर्नुहोस्