+5 Mga salitang Nepali araw-araw

Mga salitang Nepali na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Nepali sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Nepali. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Isang pulutong धेरै

  • Kaganapan घटना

  • Mga bundok पहाडहरू

  • Siyentipiko वैज्ञानिक

  • Uri ng प्रकार: