+5 Mga salitang Malay araw-araw

Mga salitang Malay na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Malay sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Malay. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Palm Palm
Costume Pakaian
Pag-uusap Perbualan
Libong Ribu
Maghintay Tunggu