+5 Mga salitang Malay araw-araw

Mga salitang Malay na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Malay sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Malay. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Liwanag Cahaya

  • Kidlat Kilat

  • Bahay Rumah

  • Tindahan ng tindahan Kedai

  • Gilid Sampingan