+5 mga salita sa Latvian araw-araw

Mga salita sa Latvian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Latvian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Latvian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Biyolin Vijole
Mabagal Lēns
Ilaw bombilya Spuldze
Sapatki Apavi
Mga Kamay Rokas