+5 mga salita sa Latvian araw-araw

Mga salita sa Latvian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Latvian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Latvian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Edad Vecums

  • Soro Lapsa

  • Sulat Vēstule

  • Takot Bailes

  • Yelo Ledus