+5 Mga salitang Lithuanian araw-araw

Mga salita sa Lithuanian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Lithuanian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng sapalaran, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Lithuanian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Hamog Rūkas

  • Bulkan Ugnikalnis

  • Kalakalan Prekyba

  • Kuwarto Kambarys

  • Isang pulutong Daug