+5 Mga salitang Koreano araw-araw

Mga salitang koreano na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Koreano sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Koreano. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Pumutok 불다

  bulda

 • Isang pulutong 많이

  manhi

 • Ang pera

  don

 • Damit 의류

  yriu

 • Kakaiba 이상한

  isanghan