+5 Mga salitang Koreano araw-araw

Mga salitang koreano na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Koreano sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Koreano. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Yelo 얼음
eoreum
Pumutok 불다
bulda
Pagsabog 폭발
pokbal
Karaniwan 보통
potong
Problema 문제
munje