+5 mga salita sa Kazakh araw-araw

Mga salita sa Kazakh na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Kazakh sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Kazakh. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Posibilidad Мүмкiндiг

  mumkindig

 • Uri ng Түрі

  tury

 • Kalungkutan Қайғы-қасірет

  kaigi-kasiret

 • Matalim Өткір

  otkir

 • Malinaw naman Анық емес

  anyk emes