+5 mga salita sa Georgian araw-araw

Mga salita sa Georgian na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Georgian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Georgian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Planeta Პლანეტა

  • Buksan Ღია

  • Matalim Მწვავე

  • Silangan Აღმოსავლეთი

  • Katahimikan Სიმშვიდე