+5 Mga salitang Hapon araw-araw

Mga salitang Hapones na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Hapon sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Hapon. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Binti

  ashi

 • Dilaw 黄色

  kiiro

 • Mga bundok 山岳

  sangaku

 • Presyo 価格

  kakaku

 • Tulay

  hashi