+5 Mga salitang Hapon araw-araw

Mga salitang Hapones na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Hapon sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Hapon. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Pag-uusap 会話
kaiwa
Pamilya 家族
kazoku
Baso グラス
grass
Singaw 蒸気
joki
Sabon 石鹸
ishikawa