+5 Mga salitang Hapon araw-araw

Mga salitang Hapones na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Hapon sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Hapon. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Siyentipiko 科学者

  kagaku mono

 • Gulong

  wa

 • Papel

  kami

 • Tumaas ang 上がる

  agaru

 • Motorsiklo オートバイ

  autoby