+5 Mga salitang Italyano araw-araw

Mga salita sa Italyano na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Italyano sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Italyano. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Motorsiklo Motocicletta

  • Kasaysayan Storia

  • Musika Musica

  • Tumalon Saltare

  • Lugar Luogo