+5 Mga salitang Italyano araw-araw

Mga salita sa Italyano na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Italyano sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Italyano. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Kulay abo Grigio
Gulong Ruota
Mangangaso Cacciatore
Kaagad Subito
Patawarin mo ako Perdonami