+5 Mga salitang Indonesian araw-araw

Mga salita sa Indonesian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Indonesian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Indonesian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Barko Kapal

  • Akda Pernikahan

  • Armas Senjata

  • Ulo Kepala

  • Daliri Jari