+5 Mga salitang Indonesian araw-araw

Mga salita sa Indonesian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Indonesian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Indonesian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Pag-iisip Pikiran

  • Itim Hitam

  • Paglalakbay Bepergian

  • Panganib Bahaya

  • Punong kahoy Pohon