+5 Mga salitang Croatiko araw-araw

Mga salita sa Croatian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Pagpapalawak ng iyong bokabularyo at pag-aaral ng wikang Kroatya sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Croatia. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Agila Orao

  • Damo Trava

  • Isang pulutong Puno

  • Magandang gabi Laku noć

  • Mga Kamay Ruke