+5 Hindi mga salitang Hindi araw-araw

Mga salitang Hindi na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Hindi sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Hindi. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Mga spectacles चश्मा
chashma
Laro खेल
khel
Tsokasyon टीप-टाप
teep-top
Tindahan ng tindahan ख़रीदारी करना
kharidari karana
Siyentipiko विज्ञानविद्‌
vigyanvid