+5 Mga salitang Gujarati araw-araw

Mga salitang Gujarati na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Replenishment ng bokabularyo at pag-aaral ng Gujarati sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Gujarati. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Kasamaan કોમરેડ
comrade
Photography ફોટોગ્રાફી
photography
Mas mababa ઓછું
ochhu
Pumunta જવું
jawun
Butas ખાડો
khada