+5 Mga salitang Pranses araw-araw

Mga salitang Pranses na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Pranses sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Pransya. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Talahanayan Table
Tulay Pont
Bumili Acheter
Moustache Moustache
Liwanag Lumière