+5 Mga salitang Finnish araw-araw

Mga salitang Finnish na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Finnish sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Finnish. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Ingay Melu
Pagpupulong Kokous
Biro Vitsi
Pumutok Puhaltaa
Palm Kämmen