+5 Mga salitang Finnish araw-araw

Mga salitang Finnish na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Finnish sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Finnish. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Kagalakan Ilo
Pinakamahusay na Paras
Singsing Sormus
Gastos Kustannus
Dito Täällä näin.