+5 Mga salitang Finnish araw-araw

Mga salitang Finnish na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Finnish sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Finnish. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Gamitin ang Käyttää

  • Pag-uusap Keskustelu

  • Walang tirahan Koditon

  • Unggoy Apina

  • Bakasyon Loma