+5 Mga salitang Estonian araw-araw

Mga salita sa Estonian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Pagpapayaman ng iyong bokabularyo at pag-aaral ng wikang Estonian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Estonian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Singaw Aur

  • Tsaa Tee

  • Niyebeng Lumi

  • Cosmos Cosmos

  • Ispya Spioon