+5 mga salita sa Espanyol araw-araw

Mga salitang Espanyol na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Espanyol sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Espanya. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Hayop Animal
Kidlat Relámpago
Ulan Lluvia
Cosmos Cosmos
Bisikleta Bicicleta