+5 mga salita sa Ingles araw-araw

Mga salita sa English na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Ingles sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Ingles. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Ang pera The money

  ðə ˈmʌni

 • Buhangin buhangin Sand

  sænd

 • Rocket Rocket

  ˈrɑkət

 • Magandang umaga Good morning

  gʊd ˈmɔrnɪŋ

 • Buhay Life

  laɪf