+5 mga salita sa Ingles araw-araw

Mga salita sa English na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Ingles sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Ingles. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Tumaas ang Rise

  raɪz

 • Kasamaan Comrade

  ˈkɑmˌræd

 • Isandaang One hundred

  wʌn ˈhʌndrəd

 • Init Heat

  hit

 • Komposisyon Composition

  ˌkɑmpəˈzɪʃən