+5 mga salita sa Ingles araw-araw

Mga salita sa English na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Ingles sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Ingles. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Tagumpay Victory

  ˈvɪktəri

 • Hugasan Wash

  wɑʃ

 • Presyo Price

  praɪs

 • Tulay Bridge

  brɪʤ

 • Akda Wedding

  ˈwɛdɪŋ