+5 mga salita sa Ingles araw-araw

Mga salita sa English na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdadagdag ng bokabularyo at pag-aaral ng Ingles sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Ingles. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Dito In here
ɪn hir
Subway Subway
ˈsʌˌbweɪ
Basahin ang Read
rid
Kailanman Never
ˈnɛvər
Presyo Price
praɪs