+5 Mga salitang Griyego araw-araw

Mga salita sa Greek na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Greek sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Greek. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Baliw baliw Τρελός
trelos
Higit pa Περισσότερο
perissotero
Dragon Δράκοντας
dragon
Kasaysayan Ιστορία
istoria
Gabi Νύχτα
night