+5 Mga salitang Griyego araw-araw

Mga salita sa Greek na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Greek sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Greek. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

 • Pagsabog Έκρηξη

  ekrixi

 • Pumutok Φυσώ

  fiso

 • Damit Ρουχισμός

  ruchism

 • Taglamig Χειμώνας

  kheimonas

 • Isang himala Ένα θαύμα

  ein thauma