+5 Mga salitang Aleman araw-araw

Mga salita sa Aleman na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Aleman sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Aleman. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Kadiliman Dunkelheit

  • Payo Beratung

  • Aso Hund

  • Anino Schatten

  • Engine Motor