+5 Mga salitang Aleman araw-araw

Mga salita sa Aleman na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Aleman sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Aleman. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Mummy Mumie
Tsaa Tee
Lola Großmutter
Posibilidad Möglichkeit
Kidlat Blitz