+5 Mga salitang Czech tuwing araw

Mga salita sa Czech na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Pagpapalawak ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Czech sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Czech. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Digmaan Válka

  • Itlog Vejce

  • Hugasan Wash

  • Ibon Pták

  • Eroplano Letadlo