+5 Mga salitang Catalan araw-araw

Mga salita sa Catalan na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Catalan sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Catalan. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Gitna Mig

  • Mapa Mapa

  • Stink Pudor

  • Ilaw bombilya Bombeta

  • Bahaghari Arc de Sant Martí