+5 Mga salitang Catalan araw-araw

Mga salita sa Catalan na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Catalan sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa Catalan. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Panaginip Somiar

  • Banyo Vàter

  • Pahinga Descans

  • Paano ito nangyayari? Com va?

  • Quarantine Quarantena