+5 Mga salitang Bulgarian araw-araw

Mga salita sa Bulgarian na may pagsasalin at bigkas araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Bulgarian sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Bulgarian. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

Dapat Трябва да
tryabwa da
Pangalan Име
ime
Teknolohiya Технология
technology
Dahon Листа
lista
Magandang umaga Добро утро
dobro utro