+5 mga salita sa Azerbaijani araw-araw

Mga salita sa Azerbaijani na may pagsasalin araw-araw. Ang muling pagdaragdag ng bokabularyo at pag-aaral ng wikang Azerbaijani sa pamamagitan ng pagsasaulo ng random, ngunit kawili-wili at pang-araw-araw na mga salita at parirala sa wikang Azerbaijani. Subukang kabisaduhin silang lahat! At bukas dumating para sa mga bago.

  • Mga tao Insanlar

  • Aso It

  • Sa pagitan ng Aralarında

  • Puti

  • Hotel Otel