+5 คำในภาษาอังกฤษทุกวัน

คำในภาษาอังกฤษที่มีการแปลและการออกเสียงทุกวัน เติมคำศัพท์และเรียนภาษาอังกฤษโดยสุ่มคำศัพท์และวลีในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจแต่เป็นภาษาอังกฤษ พยายามที่จะจดจำพวกเขาทั้งหมด! แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่

ความคิด Idea
aɪˈdiə
คอมพิวเตอร์ Computer
kəmˈpjutər
เที่ยว Trip
trɪp
สหาย Comrade
ˈkɑmˌræd
หัว Head
hɛd