ஒவ்வொரு நாளும் வங்காள மொழியில் +5 வார்த்தைகள்

ஒவ்வொரு நாளும் மொழிபெயர்ப்புடன் பெங்காலி சொற்கள். சீரற்ற, ஆனால் சுவாரஸ்யமான மற்றும் அன்றாட சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் வங்காள மொழியில் மனப்பாடம் செய்வதன் மூலம் சொற்களஞ்சியம் மற்றும் வங்காள மொழியைக் கற்றல். அவை அனைத்தையும் மனப்பாடம் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்! நாளை புதியவற்றுக்காக வாருங்கள்.

  • இருசக்கரவண்டி সাইকেল

  • பெயர் নাম

  • கூரை ছাদ

  • சூடு তাপ

  • கோடைக்காலம் গ্রীষ্মকালীন