+5 slov v ukrajinčine každý deň

Slová v ukrajinčine s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si ukrajinského jazyka memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v ukrajinskom jazyku. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

Jablko Яблуко
yabluko
Dátum Дата
data
Počítač Комп'ютер
compe'uter
Dobrú noc На добраніч
nah dobranic
Nožnice Ножиці
nozhitsy