+5 telugských slov každý deň

Telugské slová s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si telugčiny zapamätaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v telugčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

Kozmos విశ్వాన్ని
vishwanni
Armáda సైన్యం
sain
Plávať ఈదు
edu
Konverzácia సంభాషణ
sambhashan
Šťastie అదృష్టం
adrushtam