+5 slov v poľštine každý deň

Slová v poľštine s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si poľského jazyka memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v poľskom jazyku. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

  • Banka Bank

  • Život Życie

  • Nebo Niebo

  • Starý Stary

  • Piesok Piasek