+5 pandžábských slov každý deň

Punjabské slová s prekladom každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si pandžábčiny memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v pandžábskom jazyku. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

 • Biely ਚਿੱਟਾ

  chitta

 • Písmeno ਅੱਖਰ

  akhar

 • Rýchlosť ਗਤੀ

  gati

 • Priateľ ਇੱਕ ਦੋਸਤ

  ik dost

 • Veľkosť ਆਕਾਰ

  aakar