+5 slov v gruzínčine každý deň

Slová v gruzínčine s prekladom každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a štúdium gruzínskeho jazyka memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v gruzínskom jazyku. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

  • Účel Მიზანი

  • Použiť Გამოყენება

  • Chytrý Ჭკვიანი

  • Nie Არა

  • Hmotnosť Წონა