+5 hindských slov každý deň

Hindské slová s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si hindčiny memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v hindčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

 • Zelenina तरकारी

  tarkari

 • Osamelosť अकेलापन

  akelapan

 • Obrázok आकृति

  akriti

 • Cena दाम

  dam

 • Meno नाम

  naam