+5 gudžarátskych slov každý deň

Gudžarátske slová s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si gudžarátčiny zapamätaním si náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v gudžarátčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

Tanec નૃત્ય
nrity
Zvláštny વિચિત્ર
vicitr
Chytrý બુદ્ધિમાન
buddhiman
Divý જંગલી
junglee
Kompozícia રચના
rachana