+5 gudžarátskych slov každý deň

Gudžarátske slová s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si gudžarátčiny zapamätaním si náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v gudžarátčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

 • Prvý પ્રથમ

  pratham

 • Čaj ચા

  cha

 • Čisto સંપૂર્ણપણે

  sanpurnapane

 • Problém સમસ્યા

  samasya

 • Ťažký ભારે

  bhare