+5 estónskych slov každý deň

Slová v estónčine s prekladom a výslovnosťou každý deň. Obohatenie slovnej zásoby a osvojenie si estónskeho jazyka memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v estónčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

  • Ostrov Saar

  • Mesiac Kuu

  • Listy Lehed

  • Žiarovka Lamp

  • Myšlienka Mõte