+5 slov v španielčine každý deň

Španielske slová s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a osvojenie si španielčiny memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v španielčine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

  • Vajce Huevo

  • Modrý Azul

  • Veľa Mucho

  • Zvláštny Extraño

  • Krava Vaca