+5 slov v angličtine každý deň

Slová v angličtine s prekladom a výslovnosťou každý deň. Doplnenie slovnej zásoby a učenie angličtiny memorovaním náhodných, ale zaujímavých a každodenných slov a fráz v angličtine. Skúste si ich všetky zapamätať! A zajtra príďte pre nové.

Izba Room
rum
Skočiť Jump
ʤʌmp
Motocykel Motorcycle
ˈmoʊtərˌsaɪkəl
Dovolenka Vacation
veɪˈkeɪʃən
Prst Finger
ˈfɪŋgər